Læreplaner

Pædagogisk læreplan i privat pasningsordning


Som privat børnepasser, kommer jeg hele vejen rundt om barnet og får udviklingen i højsædet på alle punkter.


Ofte berører jeg op til flere læreplanstemaer på en gang. Det sker helt naturligt. Nogen gange må jeg styrke et barn lidt mere med et eller flere af temaerne for at barnets udvikling får et let skub. Det kan være sproget eller det motoriske, der lige skal hjælpes lidt på vej.


Nedenstående temaer beskriver mere uddybende om de forskellige læreplaner, og hvad de forskellige områder kan hjælpe barnet til.

Levende læreplan


Generelt har jeg lærerplanerne med i baghovedet, i alt hvad jeg laver med børnene. Jeg har dog lavet en blog hvor jeg løbende uploader hvad jeg laver af aktiviteret med børnene.

Barnets alsidige personlige udvikling


 • Bede om hjælp til svære ting
 • Blive dygtigere til det barnet er god til
 • Blive bedre til det barnet ikke er så god til
 • Fortælle om følelser og meninger
 • Lege alene
 • Vente på det bliver ens tur


Barnet øver dette sammen med de andre børn i dagplejen, sig selv og mig som dagplejer.
Eksempler kunne være gennem leg med de andre børn, og det at være på tur.


Naturen og naturfænomener


 • Kende forskel på de forskellige dyr og planter
 • Kende forskel på årstiderne
 • Lege ude i naturen
 • Være god ved dyr og planter


Barnet øver dette sammen med de andre børn i dagplejen og mig som dagplejer.
Eksempler kunne være undersøge smådyr, fodre fugle, fisk og andre dyr, lytte til lydene i naturen, opdage regn, sne og sol, mærke kulde og varme i luften.


Krop og bevægelse


 • Bevæge sig på alle mulige måder
 • Kende kroppen
 • Opleve glæden ved at bevæge sig
 • Spise sund mad


Barnet øver dette sammen med de andre børn i dagplejen, sig selv og mig som dagplejer.
Eksempler kunne være at kravle, gå, trille, hoppe, løbe, spise sund mad og bruge sin krop.

Sociale kompetencer


 • Dele f.eks. legesager med de andre
 • Lege i små og store grupper
 • Vente på det ens tur
 • Være en god ven
 • Være med til at bestemme hvad vi skal lave
 • Være sammen med andre børn


Barnet øver dette sammen med de andre børn i dagplejen og mig som dagplejer.
Eksempler kunne være lytte til de andre, hjælpe de andre børn, finde på sjove ting vi kan lave sammen, trøste, når et andet barn er ked af det.

Kulturelle udtryksformer og værdier


 • Få kendskab til noget om traditioner og højtider
 • Lege sanglege
 • Kende mønstre, figurer, former og farve
 • Synge, spille og lytte til musik
 • Tegne, male og lave skulpturer


Barnet øver dette sammen med de andre børn i dagplejen og mig som dagplejer.
Eksempler kunne være tegne og male, høre eventyr, lege sanglege, synge og lave musik, lytte og danse til musik.

Sprog


 • Blive god til at tale og fortælle
 • Bruge kropssproget
 • Sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger


Barnet øver dette sammen med de andre børn i dagplejen, sig selv og mig som dagplejer.
Eksempler kunne være snakke med de andre børn, fortælle hvad barnet oplever, høre historier, sige rim og remser, synge.